Keresés a 20. század hangja gyűjteményben

Gyűjtemény neve:
Sorozat neve:
Kutatás tárgyszavai:
Kutatási módszer:
Kutatás sorszáma:
Kutatás vezetője:
Dokumentum létrehozásának helyszíne:
Dokumentum létrehozásának éve
Kutatás leírása:
 
mindegyik kiválasztása / egyik sem  
 
Dokumentum típusa
a könyv kézirata, esettanulmány
a könyv kézirata, tanulmány
a megfigyelés szempontjai
ábrák, térképek
absztrakt
adat
adatlap
alapszabály
álnevek dekódolása
átirat
bélyeg
beszámoló
beszélgetés lejegyzése
bibliográfia
biográfia
boríték
checklist
cikk
cikkek
címlista
család monográfia
családfa
Családlátogatás
családmonográfi
családmonográfia
családmonográfia, előtanulmány
demográfiai jelentés
előadás anyagai
előtanulmány
előterepnapló
előzmények
elszámoló lap
emlékeztető
eseménytörténet
esetanulmány összefoglalója
esetleírás
esettanulmány
esettanyulmány leírása
estetanulmány összefoglalója
fax
feljegyzés
felkérő információs levél
felkérő levél
fénykép
folyóirat
folyóiratcikk
fotó
hatósági bizonyítvány
háttértanulmány
házassági anyakönyvi kivonat + születési anyakönyvi kivonat
hetilap
hivatalos irat
hozzájárulási nyilatkozat
igazolás
igazolvány
indítvány
interjú
interjú átirat
interjú hangfelvétel
interjú kérelme, alany ismertetése
interjú kivonat
interjú összefogalaló, leírás
interjú összefoglalása
interjú összefoglaló
interjú rekonstrukció
interjú videofelvétel
interjúátirat
interjúfeldolgozás
interjúfelvétel
interjúk
interjúleirat
interjúterv
interjúvázlat
irat
irodalmi áttekintés (segédanyag)
javaslat
jegyez
jegyzék
jegyzet
jegyzetek
jegyzőkönyv
jelentés
jelmagyarázat
kép
képeslap
kérdőív
kérdőív válaszok
kérdőív vázlat
kérdőívek
kézirat
kitöltési útmutató
kódok file-okhoz
kódok szocializációs file-okhoz
kollázs
konfekerncia jegyzőkönyv
konfenrecia összegzése
konferencia ajánlásai
konferencia leírása
könyv
könyv részlet
kutatás résztvevői és témái
kutatási beszámoló
kutatási dokumentáció
kutatási javaslat
kutatási napló
kutatási témák
kutatási terv
kutatási tervek
kutatási trev
látogatási jegyzőkönyv
Látogatási napló
letéti nyilatkozat
levél
levél+kérdőív
levelezés
levelezőlap
levéltári irat
lista
megfigyelési jegyzőköny és inetrejúátirat
megfigyelési jegyzőkönyv
megfigyelési napló
mentális térkép
minta
monográfia
napló
névlista
oklevél
önéletrajz
ősanyag
összefoglalás
összefoglalás (Segédanyag)
összefoglaló
összegzés
összegzés, tanulmány
pályázat
pályázat melléklete
pályázati anyag
pályázati kiírás
pályázati munkaterv
problémafelvetés
programfüzet
promóciós anyag
protokoll, biográfia
pszichológiai tanulmány
rajz
recenzió
spss adatok
szakfolyóirat
szakmai publikáció
szekvencia
táblázat
tájékoztató kiadvány
támogató levél
tanulmány
tanulmány (angol)
tanulmány (magyar)
tanulmány (német)
tanulmány (segédanyag)
tanulmány és a hozzá tartozó bibliográfia
tanulmánykötet
tanulmánykötet konferenciáról
tanulmányrészlet
Telex üzenet
terepnapló
térkép
tervezet
tervjavaslat
tervtanulmány
törvényjavaslat
újságcikk
újságcikkek
újsághír
vázlat
vers
vezérfonal mélyinterjúhoz
visszaemlékezés, térkép, irat
vita átirata
zárójelentés
 
Dokumentum nyelve

Kiemelt cikkek

Az elfeledett Teleki téri zsidóságról
Partnerintézményünk, a Gláser Jakab Emlékalapítvány konferenciájára invitálunk.

tovább olvasom »